PRZYKŁAD OBLICZANIA ILOŚCI PŁYTEK DLA ŁAZIENKI

 

________________________________________________________________________________________________