Poniżej przykłady rzutu jaki chcielibyśmy otrzymać od Państwa. Oczywiście 1 rzut wystarczy

Rzut można narysować ręcznie - na kartce i zeskanować / zrobić zdjęcie kartki

Można narysować w dowolnym programie komputerowym - np. Paincie, Corelu, Adobe, Exelu...

Może być to rzut architektoniczny - projekt budowlany jak rzut otrzymany od dewelopera lub spółdzielni